ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με εταιρίες εξειδικευμένες  σε κάθε είδους πρόγραμμα επιδοτήσεων όπως αναπτυξιακό νόμο, γυναικεία επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ ελευθέρων επαγγελματιών, INTERREG, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και για επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για προσωπικό και για νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο σεβασμός στον κάθε πελάτη μας επιβάλλεται από τον επαγγελματισμό μας και την επιθυμία μας να είμαστε χρήσιμοι και στο μέλλον.  

Παρέχουμε:

• Συζήτηση και αξιολόγηση του υποψηφίου επενδυτή.
• Αρχικός πρόχειρος σχεδιασμός της επένδυσης.
• Σωστή ενημέρωση για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδοτήσεων (συνήθως υπάρχουν περισσότερες της μίας επιλογές).
• Έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του για την όσο μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα απορρόφηση των πόρων των προγραμμάτων επιδοτήσεων.
• Ενημέρωση συνθηκών και απαιτήσεων του προγράμματος καθώς και έλεγχος επιλεξιμότητας.
• Καθοδήγηση στη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών.
• Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
• Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από πρωτοδικεία, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος. 

Όλες οι εργασίες, από την αρχική ενημέρωση για την επιλογή του προγράμματος μέχρι και το αίσιο τέλος όπου το επιδοτούμενο ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του πελάτη μας, γίνονται από εμάς και τους συνεργάτες μας χωρίς εξαίρεση, στα καλύτερα δυνατά χρονικά περιθώρια.