ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

H εταιρία μας διαθέτει υπηρεσίες λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης για το λογιστήριο της επιχείρηση σας:

• Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης.
• Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
• Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων.
• Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
• Παραμετροποίηση προγραμμάτων.
• Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων.