ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H εταιρία μας διαθέτει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για την επιχείρησή σας:

• Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
• Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της
• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
• Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.

H εταιρία μας διαθέτει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για την επιχείρησή σας:

• Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
• Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της.
• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
• Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.
• Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.
• Συμβιβασμοί και προσφυγές.
• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.
• Εντοπισμός παραβάσεων.
• Μείωση κόστους Φ.Π.Α.
• Επιμέλεια επιστροφών.
• Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού.
• Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
• Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.