ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών εκτός των συμβουλών στις φορολογικές του δηλώσεις. 

Αναφέρουμε μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις:

• Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος 
• Υποβολή αίτησης θέρμανσης 
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας 
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας 
• Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών 
• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,) 
• Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους 
• Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους 
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου 
• Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης 
• Φορολογικός εκπρόσωπος
• Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση ακινήτου σας. Αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή όλων των δικαιολογητικών στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ).
• Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
• Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
• Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικιακού προσωπικού (Ασφάλιση καθαρίστριας, αποκλειστικής νοσοκόμας, κηπουρού κλπ)
• Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
• Διάφορα εργατικά θέματα και θέματα μισθοδοσίας και αποζημιώσεων

Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους. Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σάς!